Б&#1199гіндe кeпілдe т&#1201р&#1171aн жылжымaйтын м&#1199лікті сaту &#1241дeттeгі іскe aйнaлды. Интeрнeттe нeсиeсін уa&#1179ытылы т&#1257лeй aлмa&#1171aн бoрышкeрлeрді&#1187 кeпілгe &#1179oйыл&#1171aн м&#1199ліктерін сату туралы хабарландыруларды жиі бай&#1179ау&#1171а болады. Біра&#1179 кепілде т&#1201р&#1171ан п&#1241терді сатып алу &#1179ауіпті деп санайтындар аз емес. Tengrinews.kz тілшісі за&#1187гер &#1178айрат Ж&#1199кел&#1201лынан кепілде т&#1201р&#1171ан м&#1199лікті сатып алуды&#1187 &#1179андай &#1179ауіптері бар екенін ж&#1241не сатып алуды&#1187 алдында нені білу керектігін с&#1201рады.

За&#1187герді&#1187 айтуынша, кепілде т&#1201р&#1171ан п&#1241терді алуды&#1187 бірнеше &#1179аупі бар, сонды&#1179тан бірінші кезекте сол м&#1199лікті&#1187 иесіне &#1179атысты м&#1241ліметтерді тексеру &#1179ажет.

&#1178андай &#1179ауіптер бар

“М&#1201нда негізгі &#1179ауіп – м&#1199лікті&#1187 сатылайын деп т&#1201р&#1171ан ба&#1171асында, я&#1171ни “ол а&#1179ша &#1179амтамасыз етілген &#1179арызды жаба ма, жо&#1179 па?” деген с&#1201ра&#1179 туындайды. Сол себепті Халы&#1179&#1179а &#1179ызмет к&#1257рсету орталы&#1171ынан кепілде т&#1201р&#1171ан п&#1241терді&#1187 иесіне ж&#1241не п&#1241терге &#1179атысты арнайы аны&#1179тамаларды алу &#1179ажет – бас&#1179а тыйымдарды&#1187 бар-жо&#1171ын аны&#1179та&#1171ан ж&#1257н. Себебі ол м&#1199лікке бас&#1179а да тыйымдар салынуы м&#1199мкін. Мысалы, иесіні&#1187 бас&#1179а да &#1179арыздары, міндеттемелері болуы м&#1199мкін. Бас&#1179а да салы&#1179тар бойынша &#1179арызы бар екені аны&#1179талса, м&#1199лікке кез келген уа&#1179ытта сот ар&#1179ылы тыйым салынатын жа&#1171дайлар болады”, – деп ескертеді &#1178айрат Ж&#1199кел&#1201лы.

Сол себепті за&#1187гер м&#1199лікті&#1187 бас&#1179а да &#1179арыздарын тексеруге ке&#1187ес береді. 

“Сонымен &#1179атар, банк &#1179анша а&#1179ша&#1171а п&#1241терді (жылжымайтын м&#1199лікті) кепілден шешуге дайын екенін білу &#1179ажет. Міндетті т&#1199рде банктен ж&#1241не Х&#1178КО-дан арнайы аны&#1179тамаларды алу керек”, – дейді ол.

Маман кепілде т&#1201р&#1171ан п&#1241терді сатып алуды&#1187 та&#1171ы бір &#1179аупі деп м&#1199лік орта&#1179 меншік бола т&#1201ра, иелеріні&#1187 бірі р&#1201&#1179сатын бермеген жа&#1171дайда м&#1199лікті&#1187 сот ар&#1179ылы тартып алынатынын атады.

“Мысалы, кепілге &#1179ойыл&#1171ан м&#1199лік орта&#1179 меншік делік. Я&#1171ни ерлі-зайыптыны&#1187 арасында орта&#1179 м&#1199лік болады. Сол м&#1199лік кепілге &#1179ойыл&#1171ан болса, біра&#1179 оларды&#1187 бірінен р&#1201&#1179сат алынбаса немесе р&#1201&#1179сатынсыз сатылым&#1171а шы&#1171арылса, кейін меншік иесі сатып алу-сату шартын жарамсыз деп танып, сот&#1179а ша&#1171ымдана алады. Шартты б&#1201зып тастайды. Б&#1201л &#1199лкен &#1179ауіп”, – деп ескертеді за&#1187гер.

Сондай-а&#1179, оны&#1187 айтуынша, бастап&#1179ыда &#1179&#1201жаттар д&#1201рыс р&#1241сімделмесе, біраз &#1179иынды&#1179тар пайда болуы м&#1199мкін. &#1178айта р&#1241сімдеу &#1179иын&#1171а со&#1171ады екен.

Кепілдегі м&#1199лікті иеленуді&#1187 т&#1241сілдері 

Осы ретте за&#1187гер кепілдегі м&#1199лікті иелену жолдарын айтып берді. Маман кепілде т&#1201р&#1171ан м&#1199лікті иеленуді&#1187 негізгі екі т&#1241сілі бар дейді.

“Кепілдегі жылжымайтын м&#1199лікті иелену – кепілді &#1201стап отыр&#1171ан адам, я&#1171ни &#1179арыз берген т&#1201л&#1171адан (банк жеке т&#1201л&#1171а, микрокредит &#1201йымдары) р&#1201&#1179сат алу ар&#1179ылы иеленеді. Кімге кепілге &#1179ойылды содан р&#1201&#1179сат алыну ар&#1179ылы сатылым&#1171а шы&#1171ады деген с&#1257з. Бірінші жа&#1171дайда кепілге &#1179ойыл&#1171ан жылжымайтын м&#1199лікті п&#1241тер немесе жер болсын, соны&#1187 иесі ар&#1179ылы тікелей сатып алу&#1171а болады. М&#1201нда е&#1187 бастысы иесі п&#1241терді кепілде &#1201стап отыр&#1171ан адамнан немесе банктен &#1179ажетті келісімін алуы керек. Содан кейін &#1171ана тікелей сату&#1171а болады. Ол кезде к&#1257біне алдын ала шарт жасалады. Сатып алушы кепілп&#1201л береді де, белгілі бір сома&#1171а келіскені жайлы шарт жасасады.

Екінші жа&#1171дайда кепілде т&#1201р&#1171ан м&#1199лікті аукциондар ар&#1179ылы иеленуге болады.

Ол аукциондарды банктерді&#1187 &#1257здері &#1257ткізуі м&#1199мкін. Кейде сот орындаушылары &#1257ткізеді. &#1256здеріні&#1187 т&#1241сілі болады – а&#1171ылшын – голланд т&#1241сілі сия&#1179ты. Я&#1171ни ба&#1171аны жо&#1171ары немесе т&#1257мен т&#1199сіру ар&#1179ылы. Негізгі екі т&#1241сіл осы. Біра&#1179 аукционнан сатып алуды&#1187 нюанстары к&#1257п. Аукциондарда сот орындаушылар к&#1257п ресми &#1179&#1201жаттар дайындайды – м&#1199лікті ба&#1171алайды, кепілде т&#1201р&#1171ан м&#1199лікті&#1187 иесіне арнайы хабарлама жібереді. Содан кейін &#1171ана аукцион&#1171а &#1179атысады”, – дейді за&#1187гер.

&#1178айрат Ж&#1199кел&#1201лы кепілде т&#1201р&#1171ан п&#1241терді алуды&#1187 &#1179ауіптерін алдын алу ма&#1179сатында бірінші кезекте п&#1241тер мен п&#1241тер иесіне &#1179атысты барлы&#1179 м&#1241ліметті тексеріп, &#1179&#1201жаттарды &#1179арап шы&#1171у&#1171а ке&#1187ес береді. Сондай-а&#1179, меншік иелерінен келісім алу &#1257те ма&#1187ызды екенін айтады. Маманны&#1187 айтуынша, ол м&#1241ліметтерді сот орындаушыларыны&#1187 реестрінен де тексеріп алу&#1171а болады.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

Маман п&#1241терге б&#1257тен адамды тіркеу несімен &#1179ауіпті екенін айтты

П&#1241терді &#1179алай та&#1187дау керек – Маманнан 5 ке&#1187ес

Баспаналы болуды&#1187 тиімді жолы &#1179айсы – Жер алып, &#1199й салу немесе ипотека&#1171а п&#1241тер

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.