Б&#1199гіндe &#1179oлмa-&#1179oл &#1179aрaжaт&#1179a п&#1241тeр aлу&#1171a кeз кeлгeнні&#1187 &#1179aлтaсы к&#1257тeрe бeрмeйді. М&#1201ндaй жa&#1171дaйдa бaспaнaны ипoтeкa&#1171a нe бірнeшe жыл бoйы &#1179aрaжaт жинап алып жатамыз. Баспана алу&#1171а арнал&#1171ан ба&#1171дарламалар к&#1257п бол&#1171анымен оларды&#1187 &#1179айсы тиімді &#1241рі &#1201тымды екенін біле бермейміз. Б&#1201л туралы п&#1241тер алуды&#1187 тиімді жолдарын &#1199йретіп ж&#1199рген сарапшы &#1241рі блогер Д&#1241улет М&#1201&#1179аев Tengrinews.kz тілшісіне айтып берді.

Баспана алу&#1171а тиімді ба&#1171дарламалар

Баспаналы болу – &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 к&#1199н т&#1241ртібіндегі басты м&#1241селе деуге болады. Сарапшыны&#1187 айтуынша, баспана алу жа&#1171ынан “7-20-25”, “Баспана Хит” ж&#1241не “Т&#1201р&#1171ын &#1199й &#1179&#1201рылыс жина&#1179 банкі” ба&#1171дарламалары тиімді екен.

“7-20-25″ ба&#1171дарламасы бойынша &#1199й алатын болса&#1187ыз, отбасы м&#1199шелеріні&#1187 жала&#1179ыларын &#1179ос&#1179анда орташа жала&#1179ы 300 мы&#1187нан асуы керек. Ол – &#1199йді&#1187 ба&#1171асына байланысты. &#1256з аты&#1187ызда &#1199й болмауы керек. М&#1241селен Н&#1201р-С&#1201лтанда салынып жат&#1179ан &#1199йлерді&#1187 шаршы метрі 320-380 мы&#1187 те&#1187ге”, – дейді сарапшы.

М&#1201&#1179аевты&#1187 с&#1257зінше, “7-20-25” ба&#1171дарламасымен баспана аламын деушілерге б&#1199гінгі нары&#1179та 8 банк бар. Н&#1201р-С&#1201лтан, Алматы, А&#1179тау, Атырау ж&#1241не Шымкент &#1179алалары &#1199шін 25 миллион те&#1187геге дейін &#1199й беріледі.

“Негізінен сіз &#1179ай банкке барса&#1187ыз да 7 пайыз болады. Ал уа&#1179ыт жа&#1171ынан статистика&#1171а &#1179арайтын болса&#1179, кейбір екінші де&#1187гейлі банктерге бар&#1171ан абзал. &#1256йткені арасында 2-3 к&#1199нде ма&#1179&#1201лдайтын банктер де бар”, – дейді М&#1201&#1179аев.

Сарапшы б&#1199гінде “5 жыл бойы басы&#1187да жылжымайтын м&#1199лік болмауы керек” деген талап к&#1199шін жой&#1171анын атап &#1257тті.

“Тек “Ба&#1179ытты отбасы”, “&#1240скери баспана” сия&#1179ты кезек ар&#1179ылы берілетін &#1199йлерде 5 жыл&#1171а дейін м&#1199лік болмауы керек деген за&#1187 &#1179алды. “Н&#1201рлы жер” ба&#1171дарламасы бойынша да б&#1201л талап енді жо&#1179. Біра&#1179 “Н&#1201рлы жер” &#1199шін екі жыл сол &#1179алада тіркеуде т&#1201ру керек деген шарт &#1257згеріссіз &#1179алды” – дейді Д&#1241улет М&#1201&#1179аев.

Жала&#1179ы&#1187ыз 100 мы&#1187 те&#1187ге болса…

Сарапшы “7-20-25” – мемлекеттік ба&#1171дарлама емес екенін айта кетті.

“Шын м&#1241нінде б&#1201л еш&#1179андай мемлекеттік ба&#1171дарлама емес. Ол – “&#1200лтты&#1179 банкті&#1187” ба&#1171дарламасы. 10-25 миллион аралы&#1171ында тек жа&#1187а &#1199йлерден аласыз. Бізде мемлекеттік бір &#1171ана ба&#1171дарлама бар. Ол – “Н&#1201рлы жер”, – дейді блогер.

Банктерден “7-20-25” ба&#1171дарламасы бойынша &#1199й алар кезде мына н&#1241рсені естен шы&#1171арма&#1187ыз:Банк сізге ай сайын 250 мы&#1187 те&#1187ге т&#1257леуі&#1187ізді ма&#1179&#1201лдауы &#1199шін сізді&#1187 &#1179ол&#1171а алатын ресми жала&#1179ы&#1187ыз шамамен 500 000 те&#1187ге болуы керек.

Иллюстрация © areal.spb.ru

“Кейбіреулері “Мені&#1187 жала&#1179ым – 100 000 те&#1187ге. Егер ипотека&#1171а &#1199й алатын болсам, банк ма&#1171ан келісім бере ме?”, – деп с&#1201райды. Ай сайын 100 000 те&#1187ге т&#1257лейтін болса&#1187ыз, жала&#1179ы&#1187ыз 200 000 те&#1187ге болуы керек. Б&#1201л жа&#1171дайда жала&#1179ысы к&#1257п туысы&#1187ыз не жа&#1179ыны&#1187ыз сізге кепіл бола алады. Біра&#1179 оны&#1187 да к&#1257п баласы болмауы керек. &#1256йткені к&#1199нк&#1257ріс жала&#1179ысы кісі басына есептеледі”, – дейді М&#1201&#1179аев.

Ипотека&#1171а ал&#1171ан п&#1241терді жал&#1171а беруге бола ма?

10 миллион те&#1187гені&#1187 &#1199йін аламын десе&#1187із…

Банктерді&#1187 &#1199й беру ж&#1199йелерін салыстырмалы т&#1199рде алып, мысал ретінде 10 миллион те&#1187гені&#1187 &#1199йін &#1179арастырып к&#1257рсек.

“Негізінен банктер пайда табу ма&#1179сатында ба&#1171дарламалар шы&#1171арады. Мысалы “Банк Центр кредитте” “Стандарт” деген ба&#1171дарлама бар. “&#1200лтты&#1179 банкті&#1187” ба&#1171дарламасы – “7-20-25” ж&#1241не “Баспана Хит”. 10 миллионны&#1187 &#1199йін 10 жыл&#1171а “7-20-25” ба&#1171дарламасымен алса&#1187ыздар, арты&#1179 т&#1257лем шамамен 3,9 миллион. “Баспана Хит” ба&#1171дарламасы бойынша арты&#1179 т&#1257лем шамамен 7,1 миллион. “Орда” ба&#1171дарламасымен алатын болса&#1187ыздар, арты&#1179 т&#1257лем – шамамен 7,7 миллион”, – дейді сарапшы.

Иллюстрация © orinfo.ru

Айта кетейік, “Орда” – “&#1178аза&#1179стан ипотекалы&#1179 компаниясына” тиесілі ба&#1171дарлама.

Ипотеканы &#1179алай тез &#1241рі тиімді жабу&#1171а болады?

Ислам банктері баспананы пайызсыз беретіні рас па?

“Ислам банктері “пайыз жо&#1179, барлы&#1171ы халал, комиссия жо&#1179″ деп сендіріп, жарнаманы жа&#1179сылап береді. Келісемін, біра&#1179 олар &#1199йлерді&#1187 ба&#1171асын &#1179ымбат&#1179а &#1201стайды. Мысалы, 10 миллионны&#1187 &#1199йін 15 миллион&#1171а сатады. Пайызы жо&#1179 болса да, &#1199стінен 5 миллион пайда к&#1257ріп отыр”, – дейді Д&#1241улет М&#1201&#1179аев.

Д&#1241л осылай 10 миллионны&#1187 &#1199йін “Т&#1201р&#1171ын &#1199й &#1179&#1201рылыс жина&#1179 банкінде” 3 жыл бойы шартты т&#1199рде жинап келсе&#1187іздер, банк 5 пайызбен &#1199й берсе, 6 жыл&#1171а 800 мы&#1187 те&#1187ге арты&#1179 т&#1257лем т&#1257лейсіз. 

Иллюстрация © pixabay.com

Айта кетейік, б&#1199гінде п&#1241тер алу&#1171а арнал&#1171ан мемлекеттік де&#1187гейдегі бір &#1171ана ба&#1171дарлама бар. Ол – “Н&#1201рлы жер” ба&#1171дарламасы. О&#1171ан “Ба&#1179ытты отбасы” ж&#1241не “&#1240скери &#1257нім” ба&#1171дарламалары да кіреді. Ал &#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 &#1200лтты&#1179 банкіні&#1187 ба&#1171дарламаларына “7-20-25” ж&#1241не “Баспана хит” ба&#1171дарламаларын жат&#1179ызу&#1171а болады. Сарапшыны&#1187 с&#1257зінше, негізгісі атал&#1171ан &#1199ш ба&#1171дарлама &#1171ана. 

Маман баспананы жылды&#1187 &#1179ай мезгілінде сатып алу керек екенін айтты

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.