С&#1257мкeсін &#1179o&#1171aмды&#1179 oрындa &#1179aлдырып кeтіп нe aлaя&#1179тaрды&#1187 aрбaуынa т&#1199сіп &#1241миянын &#1179oлды &#1179ылып aлaтын aдaмдaр бaр. М&#1201ндaй кeздe жeкe заттармен бірге т&#1257л&#1179&#1201жат та жо&#1171алып жатады. Осындай с&#1241ттерді пайдаланып алая&#1179тар &#1257зге адамны&#1187 жеке т&#1257л&#1179&#1201жатымен несие ала алады. Адвокат Тлеужан Кішкенебаев Tengrinews.kz тілшісіне жеке т&#1257л&#1179&#1201жат жо&#1171ал&#1171ан кезде алая&#1179тарды&#1187 жасайтын &#1241рекеттері жайлы айтып берді. 

Тлеужан Кішкенебаевты&#1187 айтуынша, &#1179азіргі та&#1187да &#1257зге адамны&#1187 жеке т&#1257л&#1179&#1201жатын пайдаланып несие алатын жа&#1171дайлар к&#1257бейіп кеткен. 

“&#1178азір &#1179&#1201жат бойынша онлайн ж&#1199йе ар&#1179ылы несие алу жа&#1171дайы к&#1257п болып кетті. Алая&#1179тар жо&#1171ал&#1171ан не &#1201рлан&#1171ан &#1179&#1201жатты пайдаланып несие алуы м&#1199мкін. &#1256зге адамны&#1187 т&#1257л&#1179&#1201жатын пайдалу ар&#1179ылы несие ал&#1171ан адамдар&#1171а За&#1187 бойынша “Алая&#1179ты&#1179″ бабымен &#1179ылмысты&#1179 іс &#1179оз&#1171алуы керек”, – дейді за&#1187гер. 

Аты&#1187ыздан несие алын&#1171анын &#1179алай аны&#1179таймыз?

Сондай-а&#1179 адвокат &#1257з аты&#1187ыздан &#1257зге адам сізді&#1187 аты&#1187ыздан несие ал&#1171ан болса, &#1179арыз шарты бойынша тиісті банкке бару керек екенін атап &#1257тті.

“Егер &#1257з аты&#1187ыздан несие алын&#1171анын аны&#1179таса&#1187ыз ішкі істер бас&#1179армасына арыз т&#1199сіруі&#1187із керек. Сонымен &#1179атар, банк б&#1257лімшелеріне де арыз т&#1199сіру &#1179ажет. Олар &#1179арыз шартын беріп, тиісті тексерістер ж&#1199ргізеді. Банк тарапы несиеге &#1179атысты &#1179&#1201жаттаманы береді. Ол &#1179&#1201жатта несие алу&#1171а &#1179алай &#1257тініш берілгені, шарт&#1179а &#1179алай &#1179ол &#1179ойыл&#1171аны ж&#1241не кассадан &#1179аражатты ал&#1171анына дейін барлы&#1179 а&#1179парат т&#1201рады”, – дейді Тлеужан Кішкенебаев.

Адвокатты&#1187 айтуынша, к&#1257п жа&#1171дайда т&#1257л&#1179&#1201жат иелері &#1257здеріні&#1187 атынан несие алынып жат&#1179анын білмей &#1179алады. Ондай жа&#1171дайда бірден банк басшылы&#1171ына несие алын&#1171анын ал&#1171а тартып, ша&#1171ымдануы керек екен. 

“Банктен несие алын&#1171аны туралы шартты талап ету керек. Сол шартты алып, сот&#1179а &#1179арыз шартын жарамсыз деп танысын деп талап &#1179ою&#1171а болады. Кейде тіпті банк тарапы да “несие алушы &#1179арызын &#1257темей жатыр” деп, сот&#1179а ша&#1171ымдануы м&#1199мкін. Ондай кезде “сотты&#1187 шешімімен келіспеймін” деп судьялар же&#1187ілдетілген жолмен &#1179арастырып жатыр. Я&#1171ни сот&#1179а ешкімді ша&#1179ырмай-а&#1179, ша&#1171ымданушы банкке &#1257тініш берсе болды, &#1257здері-а&#1179 &#1179арай салады”, – дейді адвокат.

Сот процесі &#1179алай іске асады?

Адвокат ондай кездері сотты&#1187 шешімімен келіспей, к&#1199шін жоюын талап етіп, &#1179айтадан &#1179арастыруды талап ету керек екенін атап &#1257тті. 

“Сот барысында шарт&#1179а &#1179ол &#1179ойма&#1171аны&#1187ызды талап етуі&#1187із керек. Егер &#1257зі&#1187із шарт&#1179а &#1179ол &#1179ойма&#1171ан болса&#1187ыз, сараптама та&#1171айындауды с&#1201рау &#1179ажет. Сотта &#1179арсы пікірі&#1187ізді білдіруі&#1187із керек. Я&#1171ни банк &#1179арыз а&#1179шаны &#1257ндіру туралы талап &#1179ой&#1171ан жа&#1171дайда ол талаптан бас тартуды ж&#1241не оны &#1179ана&#1171аттандырмауды с&#1201рау &#1179ажет. Сол жа&#1171дайда сараптама та&#1171айындалады. Сараптама бойынша несие алушы тиісті т&#1199рде шарт&#1179а &#1179ол &#1179ойма&#1171аны д&#1241лелденсе, сот банкті&#1187 талабын &#1179ана&#1171аттандырмайды”, – дейді Тлеужан Кішкенебаев.

Кін&#1241лі адам&#1171а &#1179андай жаза та&#1171айындалады?

Б&#1201дан б&#1257лек ішкі істер бас&#1179армасына &#1179ылмысты&#1179 іс &#1179оз&#1171ау туралы ша&#1171ымдану&#1171а болады. Сол бойынша бас&#1179арма тиісті тексерістер ж&#1199ргізіп, кін&#1241лі адамдарды табады. 

“Алая&#1179тар табыл&#1171ан жа&#1171дайда &#1178ылмысты&#1179 кодексті&#1187 190-бабымен “Алая&#1179ты&#1179″ бабы бойынша іс &#1179оз&#1171ауы м&#1199мкін. Кей жа&#1171дайда несие беретін адамды да м&#1201&#1179ият тексеру &#1179ажет. Себебі несие беруші мен &#1257зге адамны&#1187 т&#1257л&#1179&#1201жатымен несие алушы сыбайлас болуы м&#1199мкін. Бізде ондай жа&#1171дайлар да к&#1257п кездесіп жатыр”, – дейді адвокат. 

&#1178ылмысты&#1179 іс &#1179оз&#1171ал&#1171ан жа&#1171дайда жаза &#1178ылмысты&#1179 кодексті&#1187 &#1179ай тарауына жататынын аны&#1179та&#1171аннан кейін та&#1171айындалады. 

“Іс &#1179оз&#1171ал&#1171ан жа&#1171дайда &#1178ылмысты&#1179 кодекті&#1187 190-бабы бойынша 1, 2, 3 ж&#1241не 4-б&#1257лігі деп б&#1257леді. “Алая&#1179ты&#1179” бабы бойынша &#1257зге адамны&#1187 атынан несие ал&#1171аны д&#1241лелденген жа&#1171дайда бірінші б&#1257лік бойынша сараланады. Егер алая&#1179 бір емес, бірнеше адамны&#1187 атынан несие ал&#1171ан болса, &#1241рбір &#1179ылмысы бір б&#1257лім болып саналады. Я&#1171ни 10 адамды алда&#1171ан болса, 10 б&#1257лім деп есептеледі. Осы бойынша 2019 жылы За&#1187&#1171а &#1257згеріс енгізілді. &#1178ылмыс б&#1257лімі к&#1257бейген адамдарды &#1199шінші б&#1257лікке ауыстырады. Я&#1171ни 3 жылдан 7 жыл&#1171а дейін бас бостанды&#1171ынан айыру жазасы &#1179арастырыл&#1171ан. Оны сот белгілейді”, – дейді адвокат.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.