Сaрaпшылaр &#1179aзa&#1179стaнды&#1179тaр&#1171a бaспaнa aлу кeзіндe т&#1199рлі фaктoрлaр&#1171a нaзaр aудaру&#1171a ке&#1187ес береді. Мысалы, &#1199йді &#1179ай уа&#1179ытта сатып ал&#1171ан тиімді, &#1241детте &#1179ай кезе&#1187дерде баспана арзандайды немесе &#1179ымбаттайды? Б&#1201л туралы толы&#1171ыра&#1179 Tengrinews.kz тілшісіне экономист Шолпан &#1240мірбаева айтып берді.

&#1240мірбаева т&#1201р&#1171ын &#1199й саудасы е&#1187 &#1179ызатын т&#1201с наурыз бен шілде айлары екенін айтады. 

«Со&#1187&#1171ы 2-3 жылда&#1171ы статистика&#1171а с&#1199йенсек, &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 баспана&#1171а деген с&#1201ранысы наурыз бен шілде айында жо&#1171ары болады. &#1240сіресе, наурыз айында. Себебі к&#1257ктемде п&#1241тер алу &#1241лде&#1179айда тиімді. Біра&#1179 б&#1201л тек &#1179айталама нары&#1179та&#1171ы п&#1241терлерге &#1179атысты. Ал жа&#1187а салын&#1171ан &#1199йлерден п&#1241терді тиімді ба&#1171а&#1171а ал&#1171ысы келетіндерге к&#1199зге дейін к&#1199те т&#1201ру&#1171а келеді», — дейді сарапшы. 

М&#1201ны&#1187 себебі, оны&#1187 айтуынша, жа&#1187а салын&#1171ан &#1199йлердегі п&#1241терлерді к&#1199зде, к&#1199зді&#1187 со&#1187ына &#1179арай ал&#1171ан тиімді. &#1256йткені ол кезде &#1199й сал&#1171ан мердігер компаниялар жа&#1187а &#1199йлерді сауда&#1171а шы&#1171арады да, о&#1171ан дейін салын&#1171ан &#1199йлерді&#1187 ба&#1171асын т&#1257мендетеді.

Ал т&#1201р&#1171ын &#1199й саудасыны&#1187 «ж&#1199рмейтін кезе&#1187і», маманны&#1187 айтуынша, &#1179а&#1187тар мен а&#1179пан айлары.

«&#1178а&#1187тарда сауда-сатты&#1179 к&#1257бейген емес. Себебі жа&#1187а жылдан со&#1187 ешкім &#1199йін сатылым&#1171а шы&#1171армайды ж&#1241не ешкімнен с&#1201раныс болмайды. &#1178а&#1187тар, а&#1179паннан кейін &#1171ана т&#1201р&#1171ын &#1199й саудасы тіріліп, ба&#1171а да жо&#1171арылайтынын айта кету керек. Дегенмен, наурыз бен шілде айлары сатып алушылар &#1199шін тиімді болса да, ба&#1171а т&#1201ра&#1179сыз &#1257згеріп отырады. Сонды&#1179тан нары&#1179ты ба&#1179ылап отыру керек. Мысалы, наурызда ба&#1171а шары&#1179тап, шілдеде керісінше ба&#1171а т&#1257мендеп кетуі м&#1199мкін», — дейді Шолпан &#1240мірбаева.

Сондай-а&#1179, сарапшы со&#1187&#1171ы к&#1199ндері елдегі доллар ба&#1171амыны&#1187 т&#1201ра&#1179сыз екенін айта отырып, &#1179аза&#1179станды&#1179тар&#1171а алда&#1171ы 1-2 айда сауда-сатты&#1179 жасамау&#1171а ке&#1187ес берді.

«Доллар ба&#1171амыны&#1187 б&#1199гінде &#1179&#1201былмалы болуына байланысты сатып алушылар &#1179азір &#1201тылып &#1179алуы м&#1199мкін. Себебі &#1179азір барлы&#1179 жылжымайтын м&#1199лік те&#1187гемен сатылады. М&#1201нда м&#1201&#1179ият бол&#1171ан ж&#1257н. Сонды&#1179тан 1-2 ай уа&#1179ыт нары&#1179ты ба&#1179ылап, т&#1241уекелге барма&#1171ан ж&#1257н», — деп ке&#1187ес берді сарапшы.

О&#1179и отыры&#1187ыз:

Баспаналы болуды&#1187 тиімді жолы &#1179айсы — Жер алып, &#1199й салу немесе ипотека&#1171а п&#1241тер

Кепілде т&#1201р&#1171ан п&#1241терді сатып алуды&#1187 &#1179андай &#1179ауіптері бар

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.